Renew & Refurbish

PROGRAMI RENEW & REFURBISH:

Në shumicën e rasteve, ata përfaqësojnë produktet që dalin nga: Prodhuesit e pajisjeve kompjuterike kanë gjithnjë e më shumë gjasa të gjejnë se fushata e shitjeve nuk arrin sasinë e dëshiruar dhe të planifikuar, si dhe që disa urdhra janë anuluar nga shpërndarësit, ndërsa produktet tashmë janë në rrugë nga fabrika. Sapo produkti të largohet nga fabrika, nuk mund të kthehet, kështu që produktet nga ky artikull vijnë tek ne në ambalazhim origjinal dhe të pa hapur.

Gjithashtu, programi Renew & Refurbish përfshin të gjitha produktet që janë prodhimit si dhe produktet që kan dëmtuar paketimin gjatë transportit. Këto produkte vijnë në paketimit ekologjike origjinal mbyllur  nga prodhuesit    , që nga momenti që produkti të lëshohet nga depoja e prodhuesit deri në momentin që ju arrin.