Kushtet e Biznesit

Kontraktuesi dhe Blerësi

Blerësi është vizitor në faqen e internetit www.xitocomputers.com, i cili regjistrohet /është vetëm një vizitor dhe Porsitës i  produkteve në dyqan online. Konsumatori është blerësi, i cili është i regjistruar në tregtinë me pakicë në produkte të veçanta.

REGJISTRIMI NË WEBSITE WWW.xitocomputers.com

Regjistrohuni në faqen www.xitocomputers.com, jepni të dhëna, të cilat ju do të jepni gjatë regjistrimit, Ne mbledhim, Ne i procesojm dhe i perdorim per qëllime të marketingut dhe statistikave . xITo Computers, sh.p.k  është e lidhur, për të dhënë të dhëna, marrë nga regjistrimi, nuk do të kalojë tek palët e treta. Ne do të mbajmë të dhënat tuaja derisa të anulohet, atëherë ne do t'i anonimizojmë dhe do t'i fshijmë ato. Ju mund të dilni nga sistemi në çdo kohë me shkrim. Gjatë mbajtjes së të dhënave ju keni të drejtë të inspektoni, transkript, kopje, riparim, shtesa, bllokimin ose fshirjen e informacionit tuaj personal.

PJESË NGA ARTIKUJT

Grupet e produkteve:
Në këtë mënyrë ju mundësoni të ecni ndërmjet zonave të produktit. Në pjesën e sipërme – horizontalisht – Mund të zgjidhni barin e menusë midis grupeve të produktit. Duke klikuar mbi secilin artikull do të tregohet përshkrimi i tij i detajuar dhe imazhi i produktit, Klikimi në figurë tregon një imazh të zgjeruar të produktit.

Shto në shportë

Çdo herë që shfaqet një produkt, është një titull »Shto në shportë«. Klikimi në këtë ikonë shton produktin në shportë.

KONFIRMIMI I POROSISË

Shqyrtoni përsëri informacionin e blerjes, nëse ato janë të sakta, Konfirmo blerjen tënde duke klikuar në butonin »Konfirmo porosinë tënde«.

PRANIMI I SUKSESSHËM I POROSISË

Hapet faqja,që ju tregon, që ju keni përfunduar me sukses blerjen.

Mënyra e dërgimit dhe transportit

 Porosia e bërë tek ju arrin për 6 deri në 10 ditë OSE për 8 deri në 14 ditë në raste të vonesave të mundshme. 

Por ju si klient e keni poashtu mundësinë që të vini direkt në zyret tona për ti marrë produktiet dhe shpërndarjen postare.

PAGESA

Si mund të realizohen blerje në këtë faqe? 
Procesi i blerjeve të pajisjeve teknologjike është shumë i thjeshtë. Pasi ta keni hapur faqen me përmbajtjen e specifikave të produktit, ju duhet të klikoni në hapësirën "Shto në shportë" dhe të vazhdoni me procesin e blerjes nëpërmjet butonit “Bëje porosinë”.

Cilat janë mundësitë e pagesave? 
 Ofrohen disa mënyra të pagesave për produktet e dëshiruara. 
- Përmes kartelave bankare (nga secila bankë) 
- Përmes PayPal 
- Duke paguar me para në dorë kur bëhet pranimi i produktit.

KOHA E DERGESËS

ofrohen dy mënyra transporti: 
1. Mënyra Standard, që do të thotë se porosia e bërë tek ju arrin për 6 deri në 10 ditë OSE për 8 deri në 14 ditë në raste të vonesave të mundshme. 
2. Mënyra e dytë, që do të thotë se porosia ju vjen brenda periudhës kohore prej 24 deri në 48 orë. .

POROSIA DHE PRANIMI I PRODUKTEVE

Në rast se mallrat e porositura nuk janë në magazinë dhe nuk do të jenë në dispozicion, ne do t'ju njoftojmë. Në rast të parapagimit të një produkti që nuk është në dispozicion, ne do t'ju kthejmë paratë.

 

ÇMIMET DHE VLEFSHMËRIA E OFERTËS

Gjatë blerjes, çmimet zbatohen në kohën e konfirmimit të porosisë. Të gjitha çmimet përfshijnë TVSH. Çmimet në  dyqanin në internet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak. Çmimet janë të vlefshme vetëm për blerjet në dyqanin online xitocomputers.com dhe mund të ndryshojnë nga çmimet e rregullta. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar përshkrimet teknike dhe të përmbajtjes pa njoftim paraprak. Ofertat janë të vlefshme deri në shitjen e stoqeve.

ARKIVIMI

Ne do ta mbajmë Porosinë në kompani për një vit dhe mund të merret në çdo kohë nga blerësi.

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Në xITo computers sh.p.k, të dhënat tuaja personale janë të sigurta kundër palëve të treta dhe do të përdoren vetëm për shërbimet nga xITo computers sh.p.k, në pajtim me Rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale, të cilat janë në dispozicion në selinë e kompanisë.

Oferta e AKCIONIT

Akcionet jan te vlefshem deri ne perfunimin e tyre. ose gjat shitjes sa jan ne stok.
 
Kushtet e përdorimit
 
Mirë se vini në www.xitocomputers.com, në pronësi të xITo Computers sh.p.k, Ju lutemi të jetë i sigurt për të ndjekur termat e listuara më poshtë si një vizitor në faqen tonë. Duke vizituar këtë faqe, ju e pranoni se jeni dakord me kushtet dhe i pranoni ato në mënyrë të plotë.
 
Informacionet
 
Pronari i xitocomputers.com rezervon të drejtën të ndryshojë përmbajtjen e faqes dhe / ose ta ndërpresë azhurnimin e tij në çdo kohë pa njoftim paraprak dhe nuk merr përgjegjësi për rinovimin e faqes.
 
Marka
 
Të gjitha pronat në faqen e internetit janë të mbrojtura, përveç nëse specifikohet ndryshe nga pronari i faqes. Kjo përfshin të gjitha logot e pronarit (logot e produktit dhe logot e korporatave) dhe personazhet. Përdorimi i markave tregtare lejohet vetëm me lejen paraprake të pronarit të faqes së internetit.

Kufizimi i përgjegjësisë
 
Të gjitha tekstet, imazhet dhe përmbajtjet e tjera të paraqitura në faqen e internetit përzgjidhen dhe redaktohen nga pronari i faqes së internetit dhe janë vetëm për qëllime informacioni. Pavarësisht nga natyra e tyre informuese, pronari, nëse dëshironi të bashkëpunoni me të në një nivel biznesi, nuk është përgjegjës për saktësinë dhe saktësinë e informacionit të dhënë.Përveç ndonjë dëmtimi të drejtpërdrejtë të shkaktuar nga mashtrimi i qëllimshëm i pronarit ose që rrjedh nga neglizhenca e pronarit, pronari i faqes nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëm të tërthortë, të drejtpërdrejtë, të veçantë ose aksidental që rrjedh nga kuptimi i gabuar i vizitorit nga përmbajtja e faqes.
 
Pronë intelektuale
 
Një faqe e pronësisë intelektuale, duke përfshirë patentat, markat tregtare dhe veprat me të drejtë autori, është e mbrojtur. Asgjë në këtë faqe nuk mund të përdoret ose shfaqet në asnjë mënyrë pa lejen zyrtare të pronarit të faqes.