Kujdesi ndaj klientit

Me ne, kujdesi ndaj klientit është në rend të parë. Kujdesi ndaj klientit ju lejon të procesoni zëvendësimin ose kthimin e lirë të produktit.

Nëse nuk jeni 100% të kënaqur me produktin, menjëherë do të zëvendësojmë produktin ose do të kthejmë rimbursimin. Ju keni 3 ditë nga data e blerjes për këtë. Nuk ka pyetje shtesë.

Procedura është shumë e thjeshtë. Ju mund të zëvendësoni produktin e blerë në dyqanin tonë në internet brenda 3 ditëve nga blerja. Ju lutemi dorëzoni atë në paketimin origjinal në adresën tonë së bashku me një formular për kthimin e produktit. Ju lutemi bashkangjitni një fotokopje të faturës dhe plotësoni formularin e kthimit të produktit. Në qoftë se fatura nuk është shkruar të dhënat tuaja, ju bashkangjitni një formular me të dhënat tuaja dhe ju lutem shtoni ekstra, e cila është një tjetër produkt që ju dëshironi, ose në qoftë se ju vendosni për të kthyer ju lutem jepni llogarinë tuaj bankare.

Produkti duke u kthyer, duhet të jetë i paprekur, të paketuara në paketim origjinal dhe të gjitha aksesorëve bashkangjitur, në sasi të pandryshuar dhe pa gjurmë përdorimi.

Kostot e transportit të mallrave të kthyera mbahen nga dërguesi. Ne nuk pranojmë dërgesën me shpërblim.