Blerje e sigurt

Në dyqanin tonë online, siguria e konsumatorit dhe të dhënat e tij janë  vlera të rëndësishme.

Ne përdorim burime të përshtatshme teknologjike dhe organizative për të mbrojtur transferimin dhe ruajtjen e të dhënave personale dhe pagesat tuaja.

Ne angazhohemi për mbrojtjen e përhershme të të gjitha të dhënave personale të përdoruesit. Informacioni juaj personal do të përdoret ekskluzivisht me qëllim të përmbushjes së porosisë, dërgimit të materialeve informative, ofertave, llogarive dhe komunikimit të nevojshëm.

Pa pëlqimin tuaj, ne nuk do të transferojmë, shesim ose shkëmbejmë informacionin tuaj personal me asnjë institucion tjetër, biznes, person fizik ose nuk do t'ua dorëzojmë personave të paautorizuar. Për të mbrojtur të dhënat personale, përdoruesi është gjithashtu përgjegjës për sigurimin e sigurisë së emrit të përdoruesit dhe të fjalëkalimit.